Autor(i):
T. Némethová
Názov:
Robustné riadenie zásobníkov kvapaliny
Robust control of liquid tanks system
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2014
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislav
Dátum:
14. 07. 2014
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-68704

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Posledná úprava:
1.9.2014 12:38:11

Plný text:
Plný text nie je prístupný verejnosti, ale môžete požiadať o kópiu niektorého z autorov

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1532,
author={T. N\'emethov\'a},
title={Robustn\'e riadenie z\'asobn\'ikov kvapaliny},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2014},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislav},
month={14. 07. 2014},
supervisor={Ing. Anna Vasi\v{c}kaninov\'a, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1532}
}