Autor(i):
M. Kalúz – J. García-Zubía – M. Fikar – Ľ. Čirka
Názov:
A Flexible and Configurable Architecture for Automatic Control Remote Laboratories
Časopis:
IEEE Transactions on Learning Technologies
Rok:
2015
Kľúčové slovo(á):
Java,Web sites,computer aided instruction,control engineering computing,laboratories,programmable controllers,software architecture,user interfaces,JavaScript,Web page,automatic control remote laboratory,client application,client side application,communication principle,configurable architecture,education process,experimental device,flexible architercture,hardware and software architecture design,hardware architecture,industrial network router,learning value,multipurpose usage,on-the-fly content generation,programmable logic controller,remote laboratory design,remote laboratory implementation,remote laboratory usage,thermo-optical educational system,user interface,Computer architecture,Data acquisition,Hardware,Remote laboratories,Servers,Software,PLC laboratories,Remote laboratories,architectures,industrial hardware,process control
Zväzok:
8
Číslo:
3
Strany:
299–310
Dátum:
July 2015
Jazyk:
angličtina
ISSN:
1939-1382
DOI:
10.1109/TLT.2015.2389251

Kategória publikácie:
ADC – Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Martin Kalúz, PhD.
Posledná úprava:
15.12.2015 08:38:46

Plný text:
Plný text nie je prístupný verejnosti, ale môžete požiadať o kópiu niektorého z autorov

BibTeX:
@article{uiam1560,
author={M. Kal\'uz and J. Garc\'ia-Zub\'ia and M. Fikar and {\v{L}}. {\v{C}}irka},
title={A Flexible and Configurable Architecture for Automatic Control Remote Laboratories},
journal={IEEE Transactions on Learning Technologies},
year={2015},
keyword={Java,Web sites,computer aided instruction,control engineering computing,laboratories,programmable controllers,software architecture,user interfaces,JavaScript,Web page,automatic control remote laboratory,client application,client side application,communication principle,configurable architecture,education process,experimental device,flexible architercture,hardware and software architecture design,hardware architecture,industrial network router,learning value,multipurpose usage,on-the-fly content generation,programmable logic controller,remote laboratory design,remote laboratory implementation,remote laboratory usage,thermo-optical educational system,user interface,Computer architecture,Data acquisition,Hardware,Remote laboratories,Servers,Software,PLC laboratories,Remote laboratories,architectures,industrial hardware,process control},
volume={8},
number={3},
pages={299-310},
month={July 2015},
doi={10.1109/TLT.2015.2389251},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1560}
}