Autor(i):
M. Kostka
Názov:
Modul pre zber procesných dát zo vzdialných laboratórií
Module for Storing Proccess Data from Remote Laboratories
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2015
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
13. 07. 2015
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Martin Kalúz, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-69388
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=46954&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
17.7.2015 12:14:55

Plný text:
1636.pdf (1.21 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1636,
author={M. Kostka},
title={Modul pre zber procesn\'ych d\'at zo vzdialn\'ych laborat\'ori\'i},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2015},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={13. 07. 2015},
supervisor={Ing. Martin Kal\'uz, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1636}
}