Autor(i):
M. Šimek
Názov:
Tvorba webstránok ŠVK v redakčnom systéme Drupal
Creation of website ŠVK in the Content Management System Drupal
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2015
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
13. 07. 2015
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-55812
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=53181&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
17.7.2015 12:13:40

Plný text:
1637.pdf (1.32 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1637,
author={M. {\v{S}}imek},
title={Tvorba webstr\'anok {\v{S}}VK v redak\v{c}nom syst\'eme Drupal},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2015},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={13. 07. 2015},
supervisor={Ing. {\v{L}}ubo\v{s} {\v{C}}irka, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1637}
}