Autor(i):
K. Kirová
Názov:
Tvorba knižnice modelov technologických procesov
Creation of a Library of Models of Technological Processes
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2015
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
13. 07. 2015
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-61837
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=53182&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
17.7.2015 12:12:59

Plný text:
1638.pdf (477.9 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1638,
author={K. Kirov\'a},
title={Tvorba kni\v{z}nice modelov technologick\'ych procesov},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2015},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={13. 07. 2015},
supervisor={Ing. {\v{L}}ubo\v{s} {\v{C}}irka, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1638}
}