Autor(i):
K. Prokeinová
Názov:
Identifikácia a návrh riadenia laboratórneho výmenníka tepla
Identification and controller synthesis for a laboratory heat exchanger
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2015
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
13. 07. 2015
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-61627
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=52300&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
7.12.2015 07:31:29

Plný text:
1639.pdf (759.97 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1639,
author={K. Prokeinov\'a},
title={Identifik\'acia a n\'avrh riadenia laborat\'orneho v\'ymenn\'ika tepla},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2015},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={13. 07. 2015},
supervisor={doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1639}
}