Autor(i):
V. Nitrianska
Názov:
Tvorba testov v LMS Moodle
Design of Quizzes in LMS Moodle
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2015
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
13. 07. 2015
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5451-61859
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=53148&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
17.7.2015 12:15:47

Plný text:
1640.pdf (7.11 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1640,
author={V. Nitrianska},
title={Tvorba testov v LMS Moodle},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2015},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={13. 07. 2015},
supervisor={Ing. Anna Vasi\v{c}kaninov\'a, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1640}
}