Autor(i):
M. Mišenko
Názov:
Návrh fuzzy a neuro-fuzzy regulátorov
Design of fuzzy and neuro - fuzzy controllers
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2015
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
13. 07. 2015
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-61616
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=53145&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
7.12.2015 07:30:40

Plný text:
1641.pdf (1.38 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1641,
author={M. Mi\v{s}enko},
title={N\'avrh fuzzy a neuro-fuzzy regul\'atorov},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2015},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={13. 07. 2015},
supervisor={Ing. Anna Vasi\v{c}kaninov\'a, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1641}
}