Autor(i):
N. Mikušová
Názov:
Použitie Support Vector Machine na klasifikáciu dát
Data Classification Based on Support Vector Machine
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2015
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
13. 07. 2015
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-61615
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=53175&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
7.12.2015 07:27:59

Plný text:
1642.pdf (2.75 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1642,
author={N. Miku\v{s}ov\'a},
title={Pou\v{z}itie Support Vector Machine na klasifik\'aciu d\'at},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2015},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={13. 07. 2015},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1642}
}