Autor(i):
J. Jakabšic
Názov:
Implementácia optimalizačných algoritmov v Javascripte
Implementation of optimization algorithms in Javascript
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2015
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
13. 07. 2015
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-70732
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=53171&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
17.7.2015 12:14:19

Plný text:
1645.pdf (997.12 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1645,
author={J. Jakab\v{s}ic},
title={Implement\'acia optimaliza\v{c}n\'ych algoritmov v Javascripte},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2015},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={13. 07. 2015},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1645}
}