Autor(i):
B. Hodúrová
Názov:
Tvorba študijných materiálov pre predmet Optimalizácia v MOODLE
MOODLE-Based Teaching Materials for the Optimization Course
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2015
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
13. 07. 2015
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-61826
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=53176&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
17.7.2015 12:15:26

Plný text:
1646.pdf (1.39 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1646,
author={B. Hod\'urov\'a},
title={Tvorba \v{s}tudijn\'ych materi\'alov pre predmet Optimaliz\'acia v MOODLE},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2015},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={13. 07. 2015},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1646}
}