Autor(i):
F. Chochoľák
Názov:
Optimalizácia logistických a dopravných systémov
Optimization of Transportation and Logistic Systems
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2015
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
13. 07. 2015
Jazyk:
angličtina
Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT5415-61575
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=53173&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
7.12.2015 07:18:31

Plný text:
Žiadny súbor k stiahnutiu

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1647,
author={F. Chocho\v{l}\'ak},
title={Optimaliz\'acia logistick\'ych a dopravn\'ych syst\'emov},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2015},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={13. 07. 2015},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1647}
}