Autor(i):
K. Batárová
Názov:
Moderné diagnostické metódy v medicíne (fyzikálno-chemické aspekty)
Modern Diagnostic Methods in Medicine (Physicochemical Aspects)
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2015
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
13. 07. 2015
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Oľga Holá
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-61563
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=53007&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
7.12.2015 07:20:43

Plný text:
1649.pdf (1.15 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1649,
author={K. Bat\'arov\'a},
title={Modern\'e diagnostick\'e met\'ody v medic\'ine (fyzik\'alno-chemick\'e aspekty)},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2015},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={13. 07. 2015},
supervisor={O\v{l}ga Hol\'a},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1649}
}