Autor(i):
J. Karško
Názov:
Modely dátových súborov
Models of data files
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2015
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
13. 07. 2015
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
doc. RNDr. Štefan Varga, CSc.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5414-25983
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=47466&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
7.12.2015 07:22:36

Plný text:
1650.pdf (1.58 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1650,
author={J. Kar\v{s}ko},
title={Modely d\'atov\'ych s\'uborov},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2015},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={13. 07. 2015},
supervisor={doc. RNDr. {\v{S}}tefan Varga, CSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1650}
}