Autor(i):
M. Kalúz – J. Holaza – F. Janeček – S. Blažek – M. Kvasnica
Názov:
A Robotic Traffic Simulator for Teaching of Advanced Control Methods
Názov knihy:
Preprints of the 11th IFAC Symposium on Advances in Control Education
Rok:
2016
Kľúčové slovo(á):
Traffic, Robotics, Simulator, Control Education, Optimal Control, MPC
Strany:
338–343
Zväzok:
11
Jazyk:
angličtina

Kategória publikácie:
AFD – Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Juraj Holaza, PhD.
Posledná úprava:
13.7.2016 10:27:58

Plný text:
1697.pdf (275.69 kB)

BibTeX:
@inproceedings{uiam1697,
author={M. Kal\'uz and J. Holaza and F. Jane\v{c}ek and S. Bla\v{z}ek and M. Kvasnica},
title={A Robotic Traffic Simulator for Teaching of Advanced Control Methods},
booktitle={Preprints of the 11th IFAC Symposium on Advances in Control Education},
year={2016},
keyword={Traffic, Robotics, Simulator, Control Education, Optimal Control, MPC},
pages={338-343},
volume={11},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1697}
}