Autor(i):
P. Valiauga
Názov:
Modelovanie chemicko-technologických procesov a návrh riadenia v prostredí UniSim Design
Modeling of the Processes in Chemical Industries and Controller Design Using UniSim Design
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2016
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava.
Dátum:
11. 07. 2016
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-63859
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=58351&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
8.7.2016 08:19:49

Plný text:
1741.pdf (1.08 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1741,
author={P. Valiauga},
title={Modelovanie chemicko-technologick\'ych procesov a n\'avrh riadenia v prostred\'i UniSim Design},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2016},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava.},
month={11. 07. 2016},
supervisor={doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1741}
}