Autor(i):
M. Boloz
Názov:
Tvorba vzdialeného HMI v SCADA systéme Promotic
Creation of remote HMI in SCADA system PROMOTIC
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2016
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava.
Dátum:
11. 07. 2016
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Richard Valo, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-63862
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=58618&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
8.7.2016 08:24:52

Plný text:
1742.pdf (6.41 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1742,
author={M. Boloz},
title={Tvorba vzdialen\'eho HMI v SCADA syst\'eme Promotic},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2016},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava.},
month={11. 07. 2016},
supervisor={Ing. Richard Valo, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1742}
}