Autor(i):
O. Čizmazia
Názov:
Matematické modelovanie membránových procesov
Mathematical modelling of membrane processes
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2016
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava.
Dátum:
11. 07. 2016
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Richard Valo, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-65927
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=58424&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
8.7.2016 08:27:26

Plný text:
1743.pdf (920.25 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1743,
author={O. {\v{C}}izmazia},
title={Matematick\'e modelovanie membr\'anov\'ych procesov},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2016},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava.},
month={11. 07. 2016},
supervisor={Ing. Richard Valo, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1743}
}