Autor(i):
L. Hanulová
Názov:
Identifikácia a návrh riadenia pre laboratórny chemický reaktor
Identification and Controller Design for a Laboratory Chemical Reactor
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2016
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava.
Dátum:
11. 07. 2016
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-65832
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=58353&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
8.7.2016 08:50:21

Plný text:
1745.pdf (11.49 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1745,
author={L. Hanulov\'a},
title={Identifik\'acia a n\'avrh riadenia pre laborat\'orny chemick\'y reaktor},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2016},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava.},
month={11. 07. 2016},
supervisor={doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1745}
}