Autor(i):
M. Horňák
Názov:
Fuzzy riadenie destilačnej kolóny
Fuzzy Control of the Distillation Column
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2016
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava.
Dátum:
11. 07. 2016
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-43114
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=57915&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
8.7.2016 08:54:38

Plný text:
1746.pdf (2.45 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1746,
author={M. Hor\v{n}\'ak},
title={Fuzzy riadenie destila\v{c}nej kol\'ony},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2016},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava.},
month={11. 07. 2016},
supervisor={doc. RNDr. Zdenko Tak\'a\v{c}, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1746}
}