Autor(i):
R. Hronec
Názov:
Návrh PID regulátorov metódou násobného dominantného pólu
PID controller design using multiple dominant pole method
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2016
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava.
Dátum:
11. 07. 2016
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-63870
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=58570&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
8.7.2016 09:07:32

Plný text:
1747.pdf (1.02 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1747,
author={R. Hronec},
title={N\'avrh PID regul\'atorov met\'odou n\'asobn\'eho dominantn\'eho p\'olu},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2016},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava.},
month={11. 07. 2016},
supervisor={Ing. Anna Vasi\v{c}kaninov\'a, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1747}
}