Autor(i):
J. Kukla
Názov:
Riadenie MIMO chemickotechnologického procesu pomocou PID a LQR regulátorov
The control of MIMO chemical-technological process using PID and LQR controllers
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2016
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava.
Dátum:
11. 07. 2016
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-53965
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=53088&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
8.7.2016 09:10:30

Plný text:
1748.pdf (1.15 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1748,
author={J. Kukla},
title={Riadenie MIMO chemickotechnologick\'eho procesu pomocou PID a LQR regul\'atorov},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2016},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava.},
month={11. 07. 2016},
supervisor={prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1748}
}