Autor(i):
J. Mamarasulov
Názov:
Tvorba užívateľského rozhrania pre inteligentné termostaty
User Interface for Intelligent Thermostats
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2016
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava.
Dátum:
11. 07. 2016
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-61607
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=53178&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
8.7.2016 09:12:49

Plný text:
1749.pdf (355.02 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1749,
author={J. Mamarasulov},
title={Tvorba u\v{z}\'ivate\v{l}sk\'eho rozhrania pre inteligentn\'e termostaty},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2016},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava.},
month={11. 07. 2016},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1749}
}