Autor(i):
J. Holaza
Názov:
Fast and Memory-Efficient implementation of Model Predictive Control
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2016
Kľúčové slovo(á):
explicitné prediktívne riadenie, parametrické programovanie, dosiahnuteľnosť, kvantizácia, riadenie pH, veterná turbína
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
24.08.2016
Jazyk:
angličtina
Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=35339&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
DAI – Dizertačné a habilitačné práce
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Juraj Holaza, PhD.
Posledná úprava:
6.9.2016 14:16:26

Plný text:
1754.pdf (3.15 MB)

BibTeX:
@phdthesis{uiam1754,
author={J. Holaza},
title={Fast and Memory-Efficient implementation of Model Predictive Control},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2016},
keyword={explicitn\'e predikt\'ivne riadenie, parametrick\'e programovanie, dosiahnute\v{l}nos\v{t}, kvantiz\'acia, riadenie pH, vetern\'a turb\'ina},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={24.08.2016},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1754}
}