Autor(i):
K. Zábojníková
Názov:
Tvorba www stránky predmetu Dynamika procesov
Web page design for the course Process Dynamics
Škola:
KIRP FCHPT STU
Rok:
2004
Kľúčové slovo(á):
www, PHP, HTML
Adresa:
Bratislava
Dátum:
máj
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:
Práca je zameraná na vytvorenie www stránky, ktorú budú študenti využívať na predmete Dynamika procesov.
Školiteľ:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Posledná úprava:
17.7.2007 16:41:07

Plný text:
Žiadny súbor k stiahnutiu

BibTeX:
@mastersthesis{uiam181,
author={K. Z\'abojn\'ikov\'a},
title={Tvorba www str\'anky predmetu Dynamika procesov},
school={KIRP FCHPT STU},
year={2004},
keyword={www, PHP, HTML},
address={Bratislava},
month={m\'aj},
annote={Pr\'aca je zameran\'a na vytvorenie www str\'anky, ktor\'u bud\'u \v{s}tudenti vyu\v{z}\'iva\v{t} na predmete Dynamika procesov.},
supervisor={doc. Ing. Monika Bako\v{s}ov\'a, CSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=181}
}