Autor(i):
J. Drgoňa
Názov:
Model Predictive Control with Applications in Building Thermal Comfort Control
Prediktívne riadenie s modelom s aplikáciami v riadení termálneho komfortu v budovách
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2017
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
17. 08. 2017
Jazyk:
angličtina
Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
CRZP:
http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=85D30AFD358849054D9FBF4E20A9

Kategória publikácie:
DAI – Dizertačné a habilitačné práce
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Posledná úprava:
27.11.2017 07:41:52

Plný text:
1823.pdf (3.55 MB)

BibTeX:
@phdthesis{uiam1823,
author={J. Drgo\v{n}a},
title={Model Predictive Control with Applications in Building Thermal Comfort Control},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2017},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={17. 08. 2017},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1823}
}