Autor(i):
M. Klaučo
Názov:
MPC-based Reference Governors: Theory and Applications
Supervízory na báze MPC: Teória a aplikácia
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2017
Kľúčové slovo(á):
prediktívne riadenie, zmiešaná celočíselná optimalizácia, supervízory riadenia
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
21. 06. 2017
Jazyk:
angličtina
Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
CRZP:
http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=7F4700268CB7D7D1FF59A1A53547

Kategória publikácie:
DAI – Dizertačné a habilitačné práce
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Posledná úprava:
27.11.2017 07:40:34

Plný text:
1824.pdf (1.44 MB)

BibTeX:
@phdthesis{uiam1824,
author={M. Klau\v{c}o},
title={MPC-based Reference Governors: Theory and Applications},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2017},
keyword={predikt\'ivne riadenie, zmie\v{s}an\'a celo\v{c}\'iseln\'a optimaliz\'acia, superv\'izory riadenia},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={21. 06. 2017},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1824}
}