Autor(i):
D. Boroš
Názov:
Využitie Raspberry Pi na riadenie zásobníka kvapaliny
Application of Raspberry Pi on fluid tank control
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2017
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
10. 07. 2017
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Richard Valo, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-123283-76933
CRZP:
http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=877A1C170D2F97A1DA34A52BFB25

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
29.6.2017 13:50:42

Plný text:
1827.pdf (1.26 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1827,
author={D. Boro\v{s}},
title={Vyu\v{z}itie Raspberry Pi na riadenie z\'asobn\'ika kvapaliny},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2017},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={10. 07. 2017},
supervisor={Ing. Richard Valo, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1827}
}