Autor(i):
M. Furka
Názov:
Návrh parametrov PID regulátorov metódou SIMC (Skogestad IMC)
Parameter Design of PID Controllers by SIMC (Skogestad IMC)
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2017
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
10. 07. 2017
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-123283-61099
CRZP:
http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=4CB0668AE2C8F277B3ACAFAC843C

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
29.6.2017 13:55:28

Plný text:
1828.pdf (1.45 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1828,
author={M. Furka},
title={N\'avrh parametrov PID regul\'atorov met\'odou SIMC (Skogestad IMC)},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2017},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={10. 07. 2017},
supervisor={Ing. Anna Vasi\v{c}kaninov\'a, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1828}
}