Autor(i):
M. Horváthová
Názov:
Návrh pokročilého riadenia pre laboratórny chemický reaktor
Advanced control of chemical reactor
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2017
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
10. 07. 2017
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-123283-76937
CRZP:
http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=877A1C170D2F97A1DA3FA02BFB25

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
29.6.2017 13:59:54

Plný text:
1829.pdf (3.02 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1829,
author={M. Horv\'athov\'a},
title={N\'avrh pokro\v{c}il\'eho riadenia pre laborat\'orny chemick\'y reaktor},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2017},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={10. 07. 2017},
supervisor={doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1829}
}