Autor(i):
K. Kiš
Názov:
Tvorba vzdialeného HMI v SCADA systéme Promotic pre laboratórny experiment vsádzkovej a membránovej procesnej stanice
Creation of a remote SCADA/HMI for a laboratory batch membrane process station experiment.
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2017
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
10. 07. 2017
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Richard Valo, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-123283-76954
CRZP:
http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=877A1C170D2F97A1DA3AA22BFB25

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
29.6.2017 14:05:51

Plný text:
1830.pdf (1.73 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1830,
author={K. Ki\v{s}},
title={Tvorba vzdialen\'eho HMI v SCADA syst\'eme Promotic pre laborat\'orny experiment vs\'adzkovej a membr\'anovej procesnej stanice},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2017},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={10. 07. 2017},
supervisor={Ing. Richard Valo, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1830}
}