Autor(i):
I. Koncz
Názov:
Creating Video~Instructions and Video~Presentations of Our~Laboratory~Experiments
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2017
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
10. 07. 2017
Jazyk:
angličtina
Školiteľ:
Ing. Richard Valo, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-123283-44224
CRZP:
http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=DF52132090966663197CE0F290DD

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
29.6.2017 14:08:30

Plný text:
1831.pdf (2.27 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1831,
author={I. Koncz},
title={Creating Video~Instructions and Video~Presentations of Our~Laboratory~Experiments},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2017},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={10. 07. 2017},
supervisor={Ing. Richard Valo, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1831}
}