Autor(i):
J. Nosko
Názov:
Tvorba portálu ŠVK
The Creation of SSC Portal
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2017
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
10. 07. 2017
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-123283-76945
CRZP:
http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=877A1C170D2F97A1DA3FAF2BFB25

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
29.6.2017 14:15:05

Plný text:
1833.pdf (1.13 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1833,
author={J. Nosko},
title={Tvorba port\'alu {\v{S}}VK},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2017},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={10. 07. 2017},
supervisor={Ing. {\v{L}}ubo\v{s} {\v{C}}irka, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1833}
}