Autor(i):
T. Tkáč
Názov:
Prediktívne riadenie inteligentných budov
Model Predictive Control of Intelligent Buildings
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2017
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
10. 07. 2017
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-123283-43982
CRZP:
http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=3D579E6F99510E20DDB949D0A384

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
29.6.2017 14:21:57

Plný text:
1834.pdf (1.65 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1834,
author={T. Tk\'a\v{c}},
title={Predikt\'ivne riadenie inteligentn\'ych budov},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2017},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={10. 07. 2017},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1834}
}