Autor(i):
D. Ingole
Názov:
Embedded Implementation of Explicit Model Predictive Control
Škola:
IAM FCHPT STU in Bratislava
Rok:
2017
Kľúčové slovo(á):
Explicit MPC, Memory reduction, Universal numbers, Embedded implementation, FPGA
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
09.2017
Jazyk:
angličtina
Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.

Kategória publikácie:
DAI – Dizertačné a habilitačné práce
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Posledná úprava:
27.11.2017 07:39:59

Plný text:
1865.pdf (1.14 MB)

BibTeX:
@phdthesis{uiam1865,
author={D. Ingole},
title={Embedded Implementation of Explicit Model Predictive Control},
school={IAM FCHPT STU in Bratislava},
year={2017},
keyword={Explicit MPC, Memory reduction, Universal numbers, Embedded implementation, FPGA},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={09.2017},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1865}
}