Autor(i):
A. Sharma – R. Valo – M. Kalúz – R. Paulen – M. Fikar
Názov:
Experimental validation and comparison of time-optimal and industrial strategy for membrane separation process
Názov knihy:
Preprints of the 9th Vienna International Conference on Mathematical Modelling, Vienna, Austria, February 21-23, 2018
Rok:
2018
Strany:
869–874
Organizácia:
IFAC
Jazyk:
angličtina

Kategória publikácie:
AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Posledná úprava:
5.7.2018 21:40:45

Plný text:
1912.pdf (237.89 kB)
Príloha:
1912.pdf (285.72 kB)

BibTeX:
@inproceedings{uiam1912,
author={A. Sharma and R. Valo and M. Kal\'uz and R. Paulen and M. Fikar},
title={Experimental validation and comparison of time-optimal and industrial strategy for membrane separation process},
booktitle={Preprints of the 9th Vienna International Conference on Mathematical Modelling, Vienna, Austria, February 21-23, 2018},
year={2018},
pages={869-874},
organization={IFAC},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1912}
}