Autor(i):
L. Šatura
Názov:
Modelling and Optimisation of Membrane Process Operation
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2018
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
06. 05. 2018
Jazyk:
angličtina
Školiteľ:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5431-82597
CRZP:
http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=24C5901A55BE88273D40C8D1E80C

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Posledná úprava:
15.5.2018 08:48:39

Plný text:
1918.pdf (1.54 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1918,
author={L. {\v{S}}atura},
title={Modelling and Optimisation of Membrane Process Operation},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2018},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={06. 05. 2018},
supervisor={doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1918}
}