Autor(i):
K. Fedorová
Názov:
Robotická optimalizácia
Robotic Optimization
Škola:
UIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2018
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
18. 06. 2018
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-113709-82048
CRZP:
//opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=24C5901A55BE88273F45CCD1E80C

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
18.6.2018 14:50:24

Plný text:
1930.pdf (6 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1930,
author={K. Fedorov\'a},
title={Robotick\'a optimaliz\'acia},
school={UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2018},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={18. 06. 2018},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1930}
}