Autor(i):
B. Bačíková
Názov:
Tvorba dynamických webových stránok
Creating of Dynamic Web Pages
Škola:
UIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2018
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
18. 06. 2018
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-113709-76930
CRZP:
//opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=B73135A61A1C578FAF83803CADA1

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
18.6.2018 08:08:32

Plný text:
Žiadny súbor k stiahnutiu

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1932,
author={B. Ba\v{c}\'ikov\'a},
title={Tvorba dynamick\'ych webov\'ych str\'anok},
school={UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2018},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={18. 06. 2018},
supervisor={Ing. {\v{L}}ubo\v{s} {\v{C}}irka, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1932}
}