Autor(i):
L. Galčíková
Názov:
Návrh robustného riadenia pre laboratórny výmenník tepla
Robust Control Design for the Laboratory Heat Exchanger
Škola:
UIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2018
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
18. 06. 2018
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-113709-82049
CRZP:
//opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=B73135A61A1C578FAD8F813CADA1

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
18.6.2018 14:47:54

Plný text:
1933.pdf (6.44 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1933,
author={L. Gal\v{c}\'ikov\'a},
title={N\'avrh robustn\'eho riadenia pre laborat\'orny v\'ymenn\'ik tepla},
school={UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2018},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={18. 06. 2018},
supervisor={doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1933}
}