Autor(i):
S. Hrstka
Názov:
Využitie strojového učenia a umelej inteligencie na odhad procesných veličín
Estimation of Process Values based on Machine Learning and Artificial Intelligence
Škola:
UIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2018
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
18. 06. 2018
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-113709-82054
CRZP:
//opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=24C5901A55BE88273D4FCAD1E80C

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
18.6.2018 14:47:25

Plný text:
1934.pdf (1.23 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1934,
author={S. Hrstka},
title={Vyu\v{z}itie strojov\'eho u\v{c}enia a umelej inteligencie na odhad procesn\'ych veli\v{c}\'in},
school={UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2018},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={18. 06. 2018},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1934}
}