Autor(i):
R. Kohút
Názov:
Plánovanie a sledovanie trajektórie pre robotické systémy
Path Planning and Following for Robotic Systems
Škola:
UIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2018
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
18. 06. 2018
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-113709-82056
CRZP:
//opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=24C5901A55BE88273F45CFD1E80C

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
18.6.2018 14:46:15

Plný text:
1935.pdf (2.63 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1935,
author={R. Koh\'ut},
title={Pl\'anovanie a sledovanie trajekt\'orie pre robotick\'e syst\'emy},
school={UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2018},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={18. 06. 2018},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1935}
}