Autor(i):
A. Morozov
Názov:
Robotická optimalizácia
Robotic Optimization
Škola:
UIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2018
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
18. 06. 2018
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-123283-77593
CRZP:
//opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=3D579E6F99510E20DFB240D0A384

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
18.6.2018 14:45:53

Plný text:
1936.pdf (5.4 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1936,
author={A. Morozov},
title={Robotick\'a optimaliz\'acia},
school={UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2018},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={18. 06. 2018},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1936}
}