Autor(i):
K. Bányi
Názov:
Automatická pasterizačná linka
Škola:
UIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2018
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
18. 06. 2018
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Richard Valo, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-113709-43102
CRZP:
//opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=B73135A61A1C578FA184833CADA1

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
18.6.2018 14:45:24

Plný text:
1937.pdf (2.46 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1937,
author={K. B\'anyi},
title={Automatick\'a pasteriza\v{c}n\'a linka},
school={UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2018},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={18. 06. 2018},
supervisor={Ing. Richard Valo, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1937}
}