Autor(i):
M. Herceg
Názov:
Riadenie teplovzdušného výmenníka tepla
Control of a Laboratory Fan Heater
Škola:
KIRP FCHPT STU
Rok:
2004
Adresa:
Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:
Riadenie teplovzdušného výmenníka: vytvorenie matematického modelu procesu, overenie modelu na reálnom zariadení, navrhnutie vizualizačného prostredia v programe ControlDesk, návrh riadenia výmenníka.
Školiteľ:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Posledná úprava:
12.12.2005 19:45:15

Plný text:
197.pdf (876.06 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam197,
author={M. Herceg},
title={Riadenie teplovzdu\v{s}n\'eho v\'ymenn\'ika tepla},
school={KIRP FCHPT STU},
year={2004},
address={Bratislava},
annote={Riadenie teplovzdu\v{s}n\'eho v\'ymenn\'ika: vytvorenie matematick\'eho modelu procesu, overenie modelu na re\'alnom zariaden\'i, navrhnutie vizualiza\v{c}n\'eho prostredia v programe ControlDesk, n\'avrh riadenia v\'ymenn\'ika.},
supervisor={prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=197}
}