Autor(i):
D. Boroš
Názov:
Metódy dvojúrovňovej optimalizácie
Methods of bi-level optimization
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2019
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
27. 05. 2019
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5414-76933
CRZP:
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=64F3CCE308D9C9BF42ECE5333CB3

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
22.5.2019 08:44:28

Plný text:
2006.pdf (1.09 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam2006,
author={D. Boro\v{s}},
title={Met\'ody dvoj\'urov\v{n}ovej optimaliz\'acie},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2019},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={27. 05. 2019},
supervisor={doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=2006}
}