Autor(i):
P. Dovaľ
Názov:
E–learningový internetový modul pre experimentálnu identifikáciu
E–learning Module for Experimental Identification
Škola:
KIRP FCHPT STU
Rok:
2005
Adresa:
Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Posledná úprava:
20.12.2005 12:53:21

Plný text:
201.pdf (788.12 kB)
Príloha:
201.zip (183.32 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam201,
author={P. Dova\v{l}},
title={E–learningov\'y internetov\'y modul pre experiment\'alnu identifik\'aciu},
school={KIRP FCHPT STU},
year={2005},
address={Bratislava},
supervisor={Ing. {\v{L}}ubo\v{s} {\v{C}}irka, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=201}
}