Autor(i):
A. Sharma
Názov:
Mathematical Modeling and Optimal Operation of Membrane Processes (submitted)
Rok:
2019
Jazyk:
angličtina
Školiteľ:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

Kategória publikácie:
DAI – Dizertačné a habilitačné práce
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD.
Posledná úprava:
24.5.2019 16:20:51

Plný text:
2018.pdf (1.08 MB)

BibTeX:
@phdthesis{uiam2018,
author={A. Sharma},
title={Mathematical Modeling and Optimal Operation of Membrane Processes (submitted)},
year={2019},
supervisor={prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=2018}
}