Autor(i):
M. Podmajerský
Názov:
Návrh PI regulátora cez Internet
LQ Controller Design via Internet
Škola:
KIRP FCHPT STU
Rok:
2005
Adresa:
Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Posledná úprava:
20.12.2005 12:55:20

Plný text:
202.pdf (753.41 kB)
Príloha:
202.zip (207.57 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam202,
author={M. Podmajersk\'y},
title={N\'avrh PI regul\'atora cez Internet},
school={KIRP FCHPT STU},
year={2005},
address={Bratislava},
supervisor={Ing. {\v{L}}ubo\v{s} {\v{C}}irka, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=202}
}