Autor(i):
E. Juhásová
Názov:
Animácie v simulácii procesov cez Internet pomocou Javy
Animations in process simulation via Interent using Java
Škola:
KIRP FCHPT STU
Rok:
2005
Adresa:
Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:
Rešerš existujúcich riešení v Internete, návrhy riešenia pre simuláciu zásobníkov kvapaliny.
Školiteľ:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Posledná úprava:
12.12.2005 19:05:12

Plný text:
207.pdf (382.69 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam207,
author={E. Juh\'asov\'a},
title={Anim\'acie v simul\'acii procesov cez Internet pomocou Javy},
school={KIRP FCHPT STU},
year={2005},
address={Bratislava},
annote={Re\v{s}er\v{s} existuj\'ucich rie\v{s}en\'i v Internete, n\'avrhy rie\v{s}enia pre simul\'aciu z\'asobn\'ikov kvapaliny.},
supervisor={prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=207}
}